Truyện Bách Hợp

Niên Niên Hữu Dư

132 chương
Tỷ Tỷ, Xin Ngươi (Ai Ui~ Xin Ngươi)

69 chương
Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

80 chương
Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

138 chương
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

117 chương
Khoa Cấp Cứu

126 chương
[BHTT] Đông Tây

67 chương
Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta

75 chương

89 chương

171 chương

27 chương

86 chương

157 chương

123 chương

77 chương

118 chương

90 chương

91 chương

65 chương

64 chương

69 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.