Truyện Bách Hợp

Gối Lên Ngôi Sao Nhớ Người

8 chương
[BHTT] Miss Me

9 chương
Ý Chỉ Hoàng Hậu

43 chương
Hội Ngộ Chốn Âm Ti

46 chương
Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

22 chương
Con Gái Địa Chủ

58 chương
Di Tích Của Nhà Vua

4 chương
Bảy Năm Trên Hoang Đảo

18 chương
365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

65 chương

63 chương

33 chương

16 chương

38 chương

9 chương

12 chương

14 chương

44 chương

112 chương

4 chương

29 chương

29 chương
Truyện tình cảm giữa nữ và nữ. Truyện yuri.