Truyện Đô Thị

Xin Em Đừng Nhớ Anh Nữa

2 chương
[Ngôn Tình] Nơi Cuối Con Đường

20 chương
Không Hề Đáng Yêu

190 chương
Hôn Đủ Chưa

75 chương
Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

154 chương
Mùa Hè Mang Tên Em

46 chương
Chồng Mù Vợ Ngốc

363 chương
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

26 chương
Anh Không Biết

35 chương

82 chương

6 chương

4 chương

57 chương

1 chương

51 chương

69 chương

5 chương

6 chương

15 chương

55 chương

35 chương

27 chương

6 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.