Truyện Đô Thị

Yêu Thêm Một Lần

26 chương
Một Kiếp Hồng Trần

19 chương
Bảy Mươi Bảy Đêm

12 chương
Chuyện Lãng Mạn Của An Nhiên

10 chương
Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh

109 chương
Mối Quan Hệ Cưỡng Ép

76 chương
Đợi Mùa Phượng Nở

40 chương

5 chương

9 chương

16 chương

13 chương

12 chương

57 chương

65 chương

81 chương

81 chương

55 chương

95 chương

114 chương

8 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.