Truyện Đô Thị

Trò Chơi Tình Ái

70 chương
Cuộc Sống Mới Của Nhân Vật Nữ Phụ

15 chương
Chước Chước Lãng Mạn

68 chương
Tôi Và Nam Thần Cùng Trường

89 chương
Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

33 chương
Anh Không Yêu Cô Ta

76 chương

117 chương

31 chương

8 chương

16 chương

76 chương

8 chương

50 chương

32 chương

70 chương

46 chương

52 chương

9 chương

14 chương

12 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.