Truyện Đô Thị

Tùy Ý Ôn Nhu

8 chương
Sóc Và Bông Tuyết

11 chương
Sinh Viên Có Nên Yêu Đương Không

5 chương
Khi Giỏi Giang Đụng Độ Ngổ Ngáo

15 chương
Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá

199 chương

38 chương

74 chương

4 chương

5 chương

3 chương

4 chương

56 chương

15 chương

8 chương

30 chương

4 chương

4 chương

4 chương

35 chương

41 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.