Truyện Trọng Sinh

Đông Cung Kiều Tước

68 chương
Tiên Vương Tái Xuất

470 chương
Trọng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn

33 chương
Tương Vọng Đào Hoa

119 chương
Sử Dụng Bàn Tay Vàng Giải Mộng

30 chương
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

25 chương
Cô Vợ Bị Ép Hôn Của Đế Thiếu

62 chương
Tiên Phu Lâm Môn

7 chương
Ta Cổ Đại Làm Danh Sư

21 chương

39 chương

45 chương

6 chương

6 chương

3 chương

37 chương

18 chương

49 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.