Truyện Trọng Sinh

57 chương

82 chương

121 chương

11 chương

39 chương

59 chương

25 chương

151 chương

42 chương

108 chương

98 chương

99 chương

44 chương

70 chương

92 chương

14 chương

57 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.