Truyện Trọng Sinh

30 chương

178 chương

265 chương

108 chương

50 chương

52 chương

19 chương

31 chương

64 chương

14 chương

33 chương

8 chương

24 chương

57 chương

5 chương

34 chương

213 chương

416 chương

52 chương

58 chương

386 chương

7 chương

60 chương

19 chương

63 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.