Truyện Trọng Sinh

Em Sẽ Đến Dỗ Anh

6 chương
Mạt Thế Triệu Hồi Sư Thâm Uyên

21 chương
Phu Nhân Phong Thiếu Gia

19 chương
Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

22 chương
Độc Phụ Không Hoàn Lương

17 chương
Phản Diện Không Đội Trời Chung

94 chương
Hũ Giấm Nhà Yến Nhi

73 chương
Lấp Lánh Ánh Mai

56 chương

93 chương

0 chương

13 chương

8 chương

5 chương

171 chương

53 chương

48 chương

197 chương

142 chương

35 chương

80 chương

3 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.