Thông tin truyện

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Tác giả:

Nguồn: Wattpad.com/user/HChiL1
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Thể loại: Xuyên thư, Chủ thụ, Pháo hôi, niên hạ, 1v1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án

Sở Ngư xuyên vào thế giới tiểu thuyết đứt gánh giữa đường thể loại “ngựa đực”, vinh quang trở thành nhân vật phản diện kết cục thê thảm, đất diễn không nhiều trong đó.

Sau khi xuyên qua, có ba việc lớn khiến Sở Ngư mỗi ngày sầu lo

1, Làm thế nào đem nam chính dưỡng thành nhân vật chính điển hình của văn ngựa đực.

2, Làm như thế nào để xây dựng quan hệ tốt với nam chính.

3, Làm như thế nào dùng một tư thế chính xác ôm đùi nam chính.

Nam chính Tạ Hi gần đây cũng có ba điều đau đầu:

1, Đại sư huynh thay đổi.

2, Đại sư huynh thật sự thay đổi.

3, Làm thế nào để cưới Đại sư huynh...

Hệ thống: Chúc mừng ở bên nhau ~ rải hoa rải hoa ~ chúc hai người đầu bạc răng long~

Sở Ngư:... Từ từ, cốt truyện ngựa đực đâu?!

Các chương mới nhất

Bình luận truyện