Thông tin truyện

Tử Di

Tử Di

Tác giả:

Nguồn: Wattpad.com/user/Chungmacly
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 8.4/10 từ 11 lượt
Giới thiệu

Từ phàm nhân thành người tu luyện, con đường này vốn không hề đơn giản.

Cầu trường sinh là một chuyện, nhưng có thể trở nên cường đại hơn, nắm giữ vận mệnh của chính mình, ai lại không muốn chứ?

Chung Ly cũng phải cố gắng, nàng không thể phụ lòng cha mẹ, nàng phải trở nên cường đại, để có thể phi thăng, hội ngộ với cha.
- --------------------
 
Tu tiên văn nhiệt huyết, thăng cấp, đánh quái, chủ tu luyện.

Bình luận truyện