Thông tin truyện

Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Tác giả:

Trạng thái: Đang ra
Hãy là người đầu tiên đánh giá!
Thể loại: Nhẹ nhàng, Phá án, huyền nghi trinh thám, manh sủng, HE
Tran/Editor: Al_Đơm Hoa Kết Trái
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Designer: AI_Thiên Thủy Bích

Văn án

Một chuột tinh, một bộ khoái, còn có vài nhân vật khác song song xuất hiện. Những vụ án liên tiếp cần phá, mà Đan Tầm vốn chỉ thích hưởng thụ, giờ lại không trâu bắt cho đi cày, phải cùng Tả Khâu phá án, còn giúp đỡ người khác làm việc,…dĩ nhiên là phải tốn chút phí chạy chân, vất vả rồi.

Một con tham tài tham ăn lười chuột, một con hiệp nghĩa lão thử, nói chính là hai chỉ lão thử sao? Không phải, liền một con, tên là đan tìm, nàng giúp đỡ tả khâu phá án, giúp đỡ mạc tuyết dao đề cao, giúp đỡ mọi người giải quyết nghi nan, đương nhiên này trung gian không thể thiếu yếu điểm vất vả phí.

Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ Mạc Tuyết Dao thăng chức, giúp đỡ mọi người giải quyết nghi vấn khó xử lý. Đương nhiên ở giữa đó không thể thiếu nội dung chính phí vất vả.

Lập ý: Lạc quan, hướng về phía trước, dũng cảm tiến tới

Danh sách chương

Bình luận truyện