Dựng Phụ

15 chương
Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

60 chương
Khố Hạ Chi Thần

15 chương
Đế Nghiệp Vô Thường

84 chương
Vân Vũ

14 chương
Vợ Yêu Bé Nhỏ

22 chương
An Cư Lạc Nghiệp

73 chương
Nộ Xà Triền Quân

66 chương

24 chương

136 chương

25 chương

18 chương

48 chương

51 chương

71 chương

326 chương

68 chương

26 chương

10 chương

29 chương

12 chương

73 chương

34 chương

10 chương
Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.