Ngôn Tình Hài

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

125 chương
Đi Nhặt Ve Chai, Được Chồng Như Ý

5 chương
Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

141 chương
Hàng Xóm Đào Hoa

18 chương
Lòng Chỉ Hướng Về Em

9 chương
Biến Số Bắt Buộc

24 chương
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
[Ngôn Tình] Vương Gia Phúc Hắc

24 chương

32 chương

30 chương

14 chương

116 chương

10 chương

19 chương

23 chương

7 chương

10 chương

65 chương

94 chương

76 chương

97 chương
Tổng hợp những bộ truyện ngôn tình hài hước, vui vẻ, có tính giải trí cao.