Ngôn Tình Hài

Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

155 chương
Một Màu Xuân

102 chương
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

54 chương
Gia Ninh Trưởng Công Chúa

105 chương
Bệ Hạ Xin Tự Trọng

104 chương
Hoàng Cưới

70 chương
Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ

22 chương

59 chương

5 chương

124 chương

41 chương

58 chương

60 chương

13 chương

25 chương

9 chương

8 chương

110 chương

52 chương

6 chương

11 chương

11 chương
Tổng hợp những bộ truyện ngôn tình hài hước, vui vẻ, có tính giải trí cao.