Truyện Full

Tinh Ngự

697 chương
Tiên Sở

140 chương
Tiên Ngục

1503 chương
Tiên Ngạo

1190 chương
Tiên Luyện Chi Lộ

777 chương
Thương Thiên Phách Huyết

413 chương
Thương Thiên

800 chương
Thông Thiên Đại Thánh

1489 chương
Thông Thiên Chi Lộ

1287 chương
Thốn Mang

478 chương

84 chương

624 chương

513 chương

542 chương

334 chương

276 chương

351 chương

593 chương

674 chương

304 chương

746 chương

111 chương

541 chương

803 chương

1062 chương

522 chương

180 chương

984 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.