Thông tin truyện

Hàm Đan

Hàm Đan
Nguồn: Kriezyuki.wordpress.com
Trạng thái: Full
Hãy là người đầu tiên đánh giá!
Thể loại: Tiên hiệp,, cường cường, giả heo ăn hổ, duyên trời tác hợp, 1×1, HE.
Edit: Kriez (thexanhreu)
Beta: YAN
Nguồn raw: Tấn Giang
CP: Ngọc yêu công x đan tu thụ (Tử Hàm x Cố Thanh Miên)

Văn án

Không cần hỏi rằng có đáng giá để làm những việc này hay không

Không có thứ gọi là "đáng" hay "không đáng", chỉ là "tình nguyện" hay không mà thôi!

Mà ngươi cũng biết, "Đạo" là như thế, vốn không cần hỏi đáng giá.

“Vấn Trần” xem như là tiền truyện của quyển này, kể về câu chuyện xuyên không chơi đùa hệ thống.

Hệ liệt Thanh Hàn quan (Vấn Trần – Hàm Đan)

Giới thiệu sơ lược: Không có mệnh nhận vật chính, không có tâm nhân vật chính.

Lập ý: Thắng không kiêu, thua không nản, thực dụng tận tâm.

Danh sách chương

Bình luận truyện