Thông tin truyện

"Kiều Hoa" Hệ Thống

"Kiều Hoa" Hệ Thống

Tác giả:

Nguồn: Wattpad.com/user/babyngungo
Trạng thái: Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Giới thiệu

Một bộ đồng nhân Vong Tiện, nhưng hài hước là chính, OOC vô vàn.

——-
Cậu nhóc Lam Trạm 12 tuổi bị một hệ thống dụ dỗ

Hệ thống “kiều hoa” từ đâu xuất hiện, nói rằng trói định với Lam Trạm, vừa gạt vừa dụ, cuối cùng cũng khiến cho Lam Trạm đồng ý đi làm nhiệm vụ

Vì thế............

"Ca ca, bồi ta." Cộng thêm ngập nước mắt to đặc hiệu.

Lập tức làm Lam Hi Thần mềm lòng, ôm đệ đệ ngủ.

Mà Lam Trạm nội tâm: Huynh trưởng! Này không phải ta muốn nói! Hệ thống! Ngươi đây đều là cái gì nhiệm vụ!

Hệ thống: Kiều hoa...... Phi! Vai chính dưỡng thành nhiệm vụ a!

Lam Trạm: Ta nghe được.........

Hệ thống: Coi như không nghe được đi

Lam Trạm: Chính là.........

Hệ thống: Còn muốn hay không cứu đại ca ngươi?

Lam Trạm:............ Muốn

Hệ thống: Muốn liền nghe ta!

Lam Trạm:............( Lam Trạm không nghĩ nói chuyện, chửi thầm đều không nghĩ nói)

.....................

Lam Trạm: Nhiệm vụ này quá khó khăn

Hệ thống: Ngươi muốn hay không cứu Ngụy Anh?

Lam Trạm:............ Muốn

Hệ thống: Muốn liền đi làm!

Lam Trạm:...............( Ngụy Anh có thể hay không cho rằng ta điên rồi? A............)

Ngụy Anh: Lam Trạm hảo đáng yêu a! Ta nhất định phải bảo vệ tốt ta tiểu khả ái!

..................

Ngụy Anh: Tiểu khả ái là thật sự đáng yêu, cũng là thật sự tàn nhẫn

Bình luận truyện