Nhặt Được Chồng Sau Tai Nạn Giao Thông

Chương 8: + chú ý1. Truyện này mình edit đã bị re-up xoá nguồn edit và lần này không đâu khác lại là web "Truyện HD". Web re-up cũng nhiều mà chỉ riêng web này có mấy kiểu xoá nguồn rồi thu phí đọc.

Sau khi làm việc lần n về vấn nạn trộm cắp, hiện ban quản trị web đã cài mình làm "đồng quản lý" truyện này với người chôm truyện mình. Bạn đó đã re-up 7 chương, và để toàn quyền sở hữu truyện cũng như xoá bạn đó ra thì mình cần edit full trên web các chương còn lại.

=> Vậy từ chương 8 trở đi mình sẽ ưu tiên đăng lên web "Truyện HD".

Ai cày có thể qua web ủng hộ mình. View trên web của mình chỉ được tính từ chương 8.

Link đọc tiếp (hãy đọc từ chương 8) https://truyenhdt.com/truyen/nhat-duoc-chong-sau-tai-nan-giao-thong/chap/8760046-chuong-8/

2. Cũng tại cái web nặng nợ này mình đã lấy lại quyền quản lí bộ "Sau khi cưỡng thao con dâu" - cũng bị chôm và còn thu phí đọc. Bộ đó bị sửa cả nội dung...sai chính tả đi để tránh dò ra.

Truyện đã full nên không thể sửa lại và tắt thu phí (quy định web). Mn có thể đọc free và đúng chính tả bộ dưới này tại wattpad.

Thân ái.