Truyện Cổ Đại

Thế Giới Trắng Và Đen

2 chương
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

340 chương
Thịnh Sủng Thứ Phi

57 chương
Lục Cung Vô Phi

104 chương
Mây Khói Ngang Mi

69 chương
Thịnh Thế Tuyệt Sủng

91 chương
Băng Tuyết Hoa

101 chương
Chủ Mẫu Mạnh Nhất

82 chương
Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

152 chương

179 chương

72 chương

15 chương

462 chương

142 chương

217 chương

85 chương

209 chương

35 chương

16 chương

137 chương

19 chương

108 chương

82 chương

143 chương

57 chương

89 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.