Truyện Linh Dị

Thi Vương Cuối Cùng

42 chương
Kỳ Án Hoa Rơi Tử Lộ

12 chương
Tiền Kiếp

58 chương
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

61 chương
Bóng Người Dưới Trăng

18 chương
Ung Châu Tàng Cốc

15 chương
Tôi Là Đạo Sĩ

166 chương
Soul Come Back

17 chương
Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác

9 chương

12 chương

11 chương

17 chương

21 chương

2 chương

26 chương

32 chương

16 chương

25 chương

43 chương

28 chương

2 chương

66 chương

24 chương

47 chương

48 chương
Truyện có nhiều yếu tố ma quỷ rùng rợn, kinh dị.