Truyện Ngược

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

60 chương
Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận

41 chương
Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

81 chương
Tù Tâm

79 chương
[Đoản Văn] Một Đời Một Kiếp

2 chương
Gió Ngừng Thổi, Tình Còn Vương

12 chương
Yêu Để Chết

78 chương
Bỉ Dực

4 chương
Lỡ Bước

7 chương
Thâm Cung Kế

33 chương

5 chương

49 chương

7 chương

44 chương

23 chương

10 chương

237 chương

31 chương

99 chương

17 chương

77 chương

16 chương

7 chương

19 chương

13 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.