Truyện Ngược

Phân Cách

97 chương
Mỗi Cây Mỗi Hoa

73 chương
Đừng Nhớ Em

39 chương
Lối Thoát Khó Đi

45 chương
Tiêu Tương Cô Tịch

46 chương
Gương Vỡ Khó Lành

6 chương
Chỉ Cần Anh Bình An

17 chương

0 chương

10 chương

16 chương

50 chương

71 chương

78 chương

33 chương

90 chương

185 chương

15 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.