Bát Điểm Đương

30 chương
Hoa Chi Mãnh Xâm Hại

3 chương
Mẹ Ơi, Đừng Lo!

9 chương
Đại Thúc Tứ Thập

25 chương
Đại Ma Vương Nhà Bên

27 chương
Tấm Chăn Của Tôi Bị Bệnh Rồi

3 chương
½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)

34 chương
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

43 chương

51 chương

32 chương

100 chương

23 chương

77 chương

41 chương

45 chương

95 chương

34 chương

69 chương

87 chương

53 chương

59 chương

46 chương

24 chương

43 chương

112 chương
Tổng hợp những bộ truyện đam mỹ hài hước, vui nhộn, có tính giải trí cao.