Truyện Cổ Đại

Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

83 chương
Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)

250 chương
Kiêu Phong

768 chương
Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

88 chương
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

538 chương
Độc Y Xấu Phi

98 chương
Gia Cát Linh Ẩn

352 chương

91 chương

32 chương

1023 chương

41 chương

2792 chương

1521 chương

144 chương

1357 chương

212 chương

349 chương

458 chương

95 chương

288 chương

631 chương

636 chương

1976 chương
Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.