Truyện Huyền Huyễn

Ma Long Phiên Thiên

801 chương
La Phù

739 chương
Hùng Bá Thiên Hạ

602 chương
Hoàng Tộc Đại Chu

1155 chương
Hi Du Hoa Tùng

969 chương
Dã Man Vương Tọa

223 chương
Cửu Đỉnh Ký

623 chương
Chiến Thần Bất Bại

942 chương
Chí Tôn Vô Lại

371 chương
Chí Tôn

792 chương

223 chương

461 chương

809 chương

809 chương

902 chương

235 chương

458 chương

915 chương

974 chương

1255 chương

1470 chương

1566 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.