Kiếm Hiệp Hay

Siêu Cấp Thư Đồng

424 chương
Quyền Thần

1139 chương
Ngạo Kiếm Lăng Vân

761 chương
Thể Tôn

934 chương
Uy Bức Ước Thúc

81 chương
Nga Mỵ

516 chương
Vong Tình Cốc

55 chương
La Bàn Vận Mệnh

974 chương
Hỗn Nguyên Võ Tôn

685 chương
Say Mộng Giang Sơn

1328 chương

126 chương

145 chương

746 chương

810 chương

792 chương

249 chương

371 chương

100 chương

244 chương

351 chương

425 chương

288 chương

567 chương

971 chương

7 chương
Danh sách truyện kiếm hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện kiếm hiệp thường kể về quá trình hành tẩu giang hồ của nhân vật chính. Truyện thường có nội dung xoay quanh những đấu đá của các môn phái trong võ lâm, có liên quan đến các bí kíp võ công, ân oán của giang hồ.