Đao Kiếm Thần Hoàng

1543 chương
Nhất Niệm Thành Kỳ

143 chương
Người Tình - Mỹ Huyền

129 chương
Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng

61 chương
Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

61 chương
Người Thay Lòng, Tôi Thay Người

11 chương
Sắc Tình Khó Cưỡng

112 chương
Quý Thứ Năm

76 chương
Lâm Nam

74 chương

167 chương

304 chương

2272 chương

330 chương

15 chương

92 chương

2448 chương

558 chương

191 chương

192 chương

1614 chương
Danh sách những truyện đang hot, có nhiều người đọc và quan tâm nhất trong tháng này.