Truyện Xuyên Nhanh

Công Lược Tính Phúc

123 chương
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

296 chương
Hành Trình Tránh Thịt

23 chương
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

165 chương
Mị Nhục Sinh Hương

57 chương
Nữ Phụ Công Tâm Kế

111 chương
Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

29 chương

16 chương

19 chương

33 chương

27 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.