Thông tin truyện

Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Thể loại:

Đam Mỹ, Sủng

Nguồn:

Baychimcuadang.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt
Tên Hán Việt: Hạn thời chiếm hữu - 限时占有 
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn – 杳杳一言
Thể loại: Đam mỹ, ABO, sinh tử văn, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, 1v1, HE
Nguồn: Tấn Giang
Edit: Vọng Thư Các(Chanh và Dii cùng quẩy)
Tình trạng bản gốc: Hoàn 34 chương + 4 phiên ngoại
Tình trạng edit: Đang tiến hành phiên ngoại
CP: Cố Trầm Bạch x Đồ Ngô - Cực kì sủng thụ, cực kì dịu dàng, chân bị tật công x Miệng cứng lòng mềm thụ

Văn án

Hướng dẫn thuần thỏ của công ôn nhu dịu dàng

Khế ước hôn nhân.

Công ôn nhu, sủng thê không giới hạn, thụ làm trời làm đất, truy phu hỏa táng tràng (thật ra không phải)

Bình luận truyện